Všeobecné obchodní, dodavatelské a platební podmínky

1.1. Tyto všeobecné podmínky jsou platné pro všechny dodávky od společnosti

Elmet Group s r.o.. Nenahrazují podmínky v uzavřených obchodních smlouvách,

pouze je doplňují či dovysvětlují. Uzavřené obchodní smlouvy mezi zákazníkem

a společností Elmet Group s r.o. jsou těmto podmínkám nadřazeny

 

2.1. Objednávka se pro Elmet Group s r.o. stává závaznou po jejím písemném potvrzení

do 3 dnů. V případě, že do 3 dnů nebude potvrzena, kontaktujte prosím Vašeho

partnera u společnosti Elmet Group s r.o.

 

3.1. Množstevní reklamace, případně poškození zásilky lze reklamovat do 15 dnů.

Po tomto datu se dodávka považuje za bezchybnou a kompletní.

Reklamace se provádí písemně či elektronicky na speciální formulář

 

3.2. Reklamace zboží nebo služeb se řídí reklamačním řádem společnosti

Elmet Group s r.o., který je dostupný na webových stránkách nebo na prodejnách

 

4.1. Platební podmínky jsou stanoveny obchodní smlouvou a nejsou předmětem

těchto podmínek.V případě obchodního případu bez uzavření obchodní smlouvy

bude vyžadována platba předem

 

4.2. Při nedodržení platebních podmínek ze strany zákazníka, vyhrazuje si společnost

Elmet Group s r.o. účtovat penále dle Obchodního zákoníku z dodávky za každý

den zpoždění platby

 

5.1. Vrácení zboží / dodávky /. Toto je umožněno pouze na základě písemné dohody

mezi zákazníkem a společností Elmet Group s r.o. s uvedením všech podmínek,

které jsou pro tento případ dohodnuty / množství, cena, způsob, náklady …. /

 

6.1. Elmet Group s r.o. je vlastníkem / majitelem / zboží do doby jeho úplného zaplacení,

včetně všech dodatečných nákladů a penalizací s tímto spojených. V případě

nezaplacení všech pohledávek si společnost Elmet Group s r.o. vyhrazuje právo

využití všech právních kroků vedoucích k zaplacení těchto pohledávek

 

7.1. Zpracování osobních údajů - Prodávající zpracovává osobní údaje o dodavatelích

jen v nejnutnějším rozsahu nutným pro vystavení platných prodejních dokladů - Firma,

jméno kontaktní osoby, adresa, telefon, e-mail

 

7.2. Elmet group nezpracovává a neukládá žádné další informace o zákaznících než ty

uvedené v odstavci 7.1. 

Tyto informace rovněž nepředává třetím osobám v jiném, než rozsahu nutném

pro dodání objednávky / kontaktní údaje pro dodávku zboží spedicí /


Zákazník odesláním objednávky souhlasí s našimi

obchodními podmínkami a seznámil se s prohlášením GDPR

 

 

V Praze 1.1.2018

 

Ing.Michal Trojan MBA

Jednatel společnosti